Mihail Coman

Director, Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultură Mărăcineni